מכון למחקר ופיתוח כימי – תמי אימי
פרסומים |מפת אתר |חדשות

טיפול בשפכים ופסולת

מכון תמי העניק לאחרונה את תשומת לבו לתחום החשוב של טיפול בפסולת, בהתאם לצרכי העולם המודרני. באמצעות יישום הגישה של עבודת צוות בין-תחומי, רכש מכון תמי מיומנויות בהבטים הכימיים, פיזיקליים, ביולוגיים והנדסיים של טכנולוגיית טיפול בפסולת.

כפועל יוצא מכך, פיתח המכון תהליכי טיפול בפסולת עבור הטיפולים הבאים: טיפול בשפכים אנאורגניים, השבת מתכות (metal recovery), טיפול בשפכים אורגניים ושיטות ביודגרדציה. מכון תמי מבצע הערכה של טכנולוגיה חדשה המיועדת לחיטוי וטיפול בשפכים מוניציפליים.

במסגרת התחום של טיפול בשפכים, מכון תמי יכול לספק מתקני בדיקות אנליטיות לרוב התהליכים, ולהבטיח את התאמתם לדרישות המחמירות ביותר של הרשויות האקולוגיות ולתקנות בינלאומיות ומקומיות לאיכות הסביבה.

לרשות המעבדה עומד ציוד אנליטי ספציפי לבדיקת COD, BOD ו-TOC, עם דגש על שפכים תעשייתיים ותמלחות, כמו גם לבדיקת מוצקים מסיסים או תרחיפים וכן חומרים נדיפים.

תהליכי הטיפול:


אפיון ואנליזה

 

 • סקר זרמי שפכים מפעליים
 • ניתוח הרכב כימי של זרמים תעשייתיים לצורך בחינת אפשרויות השבה וניטרול
 • מגוון בדיקות אנליטיות תומכות: 
        BOD, TOC, COD, TSS, VSS, PAH, TPH, VOC ואחרות
 • אנליזות למים, מי ים, שפכים וזרמים תעשייתיים כולל בדיקות פריקות ביולוגית של שפכים
 • אנליזה למשקעים ושארים

טיפול במי קידוחים 

 • מעקב, ליווי וייעוץ אחר פרמטרי קידוחים: ביולוגיים (SRB, IRB, SLYM), כימיים ופיזיקליים
 • בדיקות המסה כימית למשקעים והצעת פתרונות טיפול
 • שיקום קידוחים

טיפול בשפכים תעשייתיים

 • בדיקת רעילות זרמים לטיפול ביולוגי
 • בדיקת היתכנות לטיפול ביולוגי - Bench Scale
 • אופטימיזציה של תהליך הטיפול הביולוגי - הקמת פיילוט

טיפול פיזיקו-כימי בשפכים

 • ביצוע מבחני פלוקולציה, קואגולציה, שיקוע ופלוטציה
 • הקטנת רעילות באמצעים פיזיקו-כימיים
 • הוצאת מזהמים אורגניים ו/או מתכות כבדות בעזרת מיצוי עם ממס/ממסים מתאימים
 • ריכוז השפכים והשבת המים על ידי איוד חלקי או מלא (ZLD)
צור קשר מהיר *שם מס' טלפון *דוא''ל *שאלות או הערות
04-8469550/326
פרסומים |מפת אתר |חדשות