מכון למחקר ופיתוח כימי – תמי אימי
פרסומים |מפת אתר |חדשות

PAH

Poly Aromatic Hydrocarbons

מעבדות תמי מבצעות בדיקות PAH, לפחממנים ארומטיים רב-טבעתיים. חומרים אילו נחשבים  למזהמי האטמוספרה והסביבה הימית (באזורי קידוח גז ונפט) המסוכנים ביותר. החומרים מורכבים מטבעות ארומטיות מחוברות, אינם מכילים אטומים אחרים, אינם מותמרים, ואינם דוגמאות של נפטלן ופננטרן.

חומרי PAH נמצאים במרבצי נפט, פחם וזפת, ונוצרים גם כחומרי לוואי של תהליכי עיבוד או שריפת חומרי דלק למיניהם, פסולת ואשפה (בעיקר מוצרי פלסטיק) וגם בשריפות יערות. בגלל הגדרתם כחומרים בלתי פריקים בסביבה הם נחשבים למזהמים מסוכנים.

צור קשר מהיר *שם מס' טלפון *דוא''ל *שאלות או הערות
04-8469550/326
פרסומים |מפת אתר |חדשות